sreda, 14. oktober 2009

Vlada dopolnila Seznam držav, ki jim bo ponudila osnutek Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj

Vlada je na redni seji, 1. oktobra 2009, dopolnila Seznam držav, ki jim bo Republika Slovenija v pogajanja ponudila osnutek Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od odhodka in premoženja. Na seznam se uvršča Libijo in Alžirijo.

Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja so mednarodne pogodbe, ki se sklepajo z namenom spodbujanja gospodarske rasti, tako da se odpravljajo davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in investiranju ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Preko različnih mehanizmov odpravljajo dvojno obdavčitev, povečujejo varnost davčnih zavezancev, znižujejo davčne stopnje, znižujejo stroške izpolnjevanja davčne obveznosti, preprečujejo davčne utaje in davčno diskriminacijo in omogočajo izmenjavo davčnih informacij ter reševanje davčnih sporov.

Več...

Ni komentarjev: