petek, 30. oktober 2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pojasnilo DURS, št. 4200-163/2009, 5. 10. 2009

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. 8. 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Ta pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi, vse spremembe in dopolnitve pa se uporabljajo od 1. januarja 2009 dalje.

V pojasnilu so povzete bistvene spremembe in dopolnitve pri opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma posameznih vrst prihodkov pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2.

Več...

Ni komentarjev: