četrtek, 01. oktober 2009

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. 9. 2009

Zavezanec navaja, da namerava občina, kot davčni zavezanec, neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. V tej zvezi ga zanima, ali je potrebno od takšne transakcije obračunati DDV.

Pri podaji odgovora, izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike Slovenije ne prejme plačila (v denarju, v stvareh ali v storitvah). V nadaljevanju posredujemo odgovor:

Neodplačni prenos zemljišča, za katerega občina ob pridobitvi ni izkoristila pravice do celotnega ali delnega odbitka DDV, ni predmet DDV.

Neodplačni prenos zemljišča ni predmet obdavčitve z davkom na promet nepremičnin.

Več...

1 komentar:

Unknown pravi ...


Ponudba posojilo 2% obresti.

Če potrebujete finančno pomoč, se obrnite na nas. Za vse zakonitost in zanesljivost lahko dobite posojilo v razponu od 1.000 € do 1.000.000 € za zelo ugodne pogoje. Če želite izvedeti več o financiranju, se obrnite na nas po elektronski pošti. E-mail: capakredit@gmail.com