sreda, 17. oktober 2012

Novosti - 16. oktober 2012 - Opravljanje poslovodnih storitev nerezidenta


Izpostavljamo:

Več novosti:Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2012

 • Do 18. 10.
  – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za septemeber 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 19.10.

 • Do 19. 10.
  – obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2012

 • Do 22. 10.
  – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012

 • Do 22. 10.
  – Obrazec DDV-O za september 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012 (op. plačilo DDV je 30. 10.)

torek, 09. oktober 2012

Novosti - 8. oktober 2012 - Predvidene spremembe davčnih zakonov


Izpostavljamo:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2012

 • Do 10. 10.
  – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za september 2012

 • Do 15. 10.
  – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun požarne takse za obdobje julij-september 2012 in plačilo požarne takse za september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2012

torek, 02. oktober 2012

Novosti - 1. oktober 2012 - Sprejete spremembe ZDDPO in Zakona o davčnem postopku


Izpostavljamo:Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012
 • Do 10. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2012
 • Do 10. 10. – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2012