sreda, 17. oktober 2012

Novosti - 16. oktober 2012 - Opravljanje poslovodnih storitev nerezidenta


Izpostavljamo:

Več novosti:Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2012

 • Do 18. 10.
  – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za septemeber 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 19.10.

 • Do 19. 10.
  – obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2012

 • Do 22. 10.
  – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012

 • Do 22. 10.
  – Obrazec DDV-O za september 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012 (op. plačilo DDV je 30. 10.)

Ni komentarjev: