četrtek, 21. april 2011

Novosti - 19. april 2011 - Novo četrletno statistično poročanje

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 20. 4. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec DDV-O za marec 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2011 (op. plačilo DDV je 29. 4.)
 • Do 20. 4. – Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN 11, SN 44 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini za leto 2010
 • Do 20. 4. – Obrazec SN 22, SN 55 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji za leto 2010
 • Do 29. 4. – Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Do 29. 4. – Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2011 in za obdobje januar do marec 2011
 • Do 29. 4. – Poročilo o dobavah (76. a člen) za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec M4 - Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2010
 • Do 30. 4.Novo četrletno statistično poročanje ČPPS - POSL-P/ČL

sreda, 20. april 2011

E-gradivo Obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (primeri izračunov in izpolnjevanje obrazcev pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam - REK obrazci)

Elektronsko gradivo Obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov s primeri izračunov in izpolnjevanje obrazcev pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam - REK obrazci vsebuje različne praktične primere (45 zgledov) obračunavanja plač in drugih prejemkov, ki se pojavljajo v delovnem razmerju.

Primerno je za začetnike in za tiste, ki so se s plačami že srečali, pa bi želeli svoje znanje nadgraditi.

V gradivu so na kratko prikazane teoretične osnove izračuna plače in splošni podatki, ki jih potrebujemo za izračun plače, vključno z veljavnimi prispevnimi stopnjami in dohodninsko lestvico ter drugimi potrebnimi podatki za izračun plač, vključuje tudi različne obračune plač, avtorske in podjemne pogodbe, jubilejne nagrade in božičnice, del gradiva pa je namenjen samostojnim podjetnikom. Gradivo obravnava izplačila rezidentom.

E-seminar Obračunavanje plač in drugih osebnih prejemkov (primeri izračunov in izpolnjevanje obrazcev pri izplačilih dohodkov fizičnim osebam - REK obrazci) smo prilagodili spremembam minimalne plače.

Gradivo je del paketa Davki in Zlatega kompleta.

torek, 05. april 2011

Novosti - 5. april 2011 - Zakon o socialnem podjetništvu

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 11. 4. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2011 in trimesečno obdobje januar – marec 2011
 • Do 11. 4. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2011 in trimesečno obdobje januar – marec 2011
 • Do 11. 4. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2011)
 • Do 11. 4. - Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od januar 2011 do marec 2011