sreda, 23. februar 2011

Novosti - 22. februar 2011 - Davčni zastopnik po ZDDV-1

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v prihodnjih dneh:

 • Do 28. 2. – Predložitev letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za leto 2010
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (nad 1.000 EUR) na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drug članicah EU za leto 2010
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter investic. kuponov oz. uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto 2010
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010
 • Do 28. 2. – obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2011– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 28. 2. – obrazec 1 ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2011
 • Do 28. 2. – obrazec DDV O Obračun DDV za januar 2011
 • Do 28. 2. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2011
 • Do 28. 2. – Obrazec SKV Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2011
 • Do 28. 2. – Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku v letu 2010
 • Do 28. 2. – Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih za izvajalce plačilnega prometa za leto 2010

ponedeljek, 14. februar 2011

Novosti - 14. februar 2011 - Program za preračun poslovnega izida za leto 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v prihodnjih dneh:

 • Do 15. 2. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2011
 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2011
 • Do 15. 2. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za januar 2011
 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za januar 2011
 • Do 15. 2. – plačilo požarne za januar 2011
 • Do 18. 2. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za januar 2011
 • Do 18. 2. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec SN11 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec SN22 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2011
 • Do 18. 2. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2011
 • Do 18. 2. – Predložitev statistike finančnih računov (SFR) za poročevalsko obdobje od 1. oktobre do 31. decembra 2010
 • Do 18. 2. Predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravne osebe zasebnega prava za leto 2010
 • Do 21. 2. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2011
 • Do 21. 2. – obrazec DDV-O za januar 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2011 (op. plačilo DDV je 31. 1.)

sreda, 09. februar 2011

Novosti - 9. februar 2011 - Akontacija dohodnine od pokojninske rente

Izpostavljamo:

Več novosti:

torek, 01. februar 2011

Novosti - 1. februar 2011 - Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma: