torek, 18. oktober 2011

Novosti - 17. oktober 2011 - Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 20. 10. – obračun okolje dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za trimesečno obdobje julij – september 2011
 • Do 20. 10. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec DDV-O za september 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011 (op. plačilo DDV je 28. 10.)
 • Do 20. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2011
 • Do 21. 10. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.).

ponedeljek, 10. oktober 2011

Novosti - 10. oktober 2011 - Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 14. 10. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za september 2011
 • Do 17. 10. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun požarne takse za obdobje julij – september 2011 in plačilo požarne takse za september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje julij do september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2011
 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2011
 • Do 18. 10. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2011

četrtek, 01. september 2011

Dnevi e-seminarjev za naročnike e-novičk v septembru 2011

V septembru 2011 vsem naročnikom e-novičk priznamo pri naročilu poljubnega števila e-seminarjev 50 % popusta! Ugodnost ne velja za nakup paketov, kompletov čistopisov davčnih zakonov (davčne sestavljenke) ali gradiv, ki niso vključena v katerega od paketov.

Popust lahko uveljavite vsi, ki ste že naročeni na e-novičke ali pa se boste nanje šele naročili.

Postopek naročila:

 • Izdelajte si predračun, v komentar pa obvezno zapišite, da želite prejeti popust za naročnike e-novičk.
 • Popust se ne prizna samodejno, zato boste najprej prejeli predračun s celotnim zneskom, po elektronski pošti pa boste kasneje prejeli popravljen predračun z upoštevanim popustom.
 • Če na novičke v času izdelave predračuna še ne boste naročeni, vas bomo naročili na novičke.
 • Pri naročilu e-seminarja morate obvezno uporabiti tisti e-naslov, s katerim ste naročeni na e-novičke, sicer popusta ne moremo upoštevati.

sreda, 31. avgust 2011

Novosti - 30. avgust 2011 - Nov predlog Zakona o davčnih blagajnah

Izpostavljamo:

Več novosti:

sreda, 24. avgust 2011

Novosti - 23. avgust 2011 - DDV obravnava daril manjših vrednosti

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 31. 8. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 8. – obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2011
 • Do 31. 8. – obrazec DDV - O - Obračun DDV za julij 2011
 • Do 31. 8. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2011
 • Do 31. 8. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2011
 • Do 31. 8. – predložitev letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil za leto 2011 – gospodarske družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji ter družbe in zadruge, s katerih VP se trguje na organiziranem trgu
 • Do 31. 8. – predložitev letnih poročil skupaj z oceno revizorja za leto 2011 – društva, ki so zavezana k reviziji

sreda, 17. avgust 2011

Novosti - 16. avgust 2011 - Delodajalci z negativnimi referencami

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 18. 8. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za julij 2011
 • Do 18. 8. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2011
 • Do 19. 8.obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu; zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
 • Do 20. 8. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2011
 • Do 20. 8. – obrazec DDV-O za julij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2011 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
 • Do 19. 8. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2011
 • Do 19. 8. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2011
 • Do 19. 8. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2011
 • Do 19. 8. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2011
 • Do 19. 8. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2011

petek, 12. avgust 2011

Paket Zasebniki

Nepogrešljiva gradiva za vse, ki se podajate na pot samostojnega podjetnika ali pa se želite seznaniti s posebnostmi statusa zasebnika.

Gradiva so pripravljena z namenom, da se na hitro seznanite z izbrano tematiko vsaj na enakem nivoju, kot če bi se udeležili seminarja. Hkrati ste deležni tudi vseh prednosti z vidika prihranka resursov. Gradivo lahko natisnete ali preberete, ko ga potrebujete. Gradiva tudi redno posodabljamo - do vseh posodobitev lahko dostopate 12 mesecev od sklenitve naročnine.

Gradiva so v elektronski obliki (dostopna z geslom), pripravljena v tekstualni obliki, s kazalom in možnostjo, da gradivo natisnete, vzorce pa shranite na svoj računalnik. Gradiva imajo različne nivoje zahtevnosti, tako da jih lahko uporabite za izobraževanje vse ekipe. Nekatera gradiva podajajo osnovno znanje, druga na kratko seznanijo z novostmi ali pa podrobno predstavijo posamezno tematiko.

Paket Zasebniki je tudi del Zlatega kompleta.

Izdelajte si predračun!

Naročilo paketa Zasebniki - Cena paketa: 60,00 € (z vključenim DDV)

Zlati komplet

Naročilo Zlatega kompleta - Cena kompleta: 240,00 € (z vključenim DDV)


Nekaj naslovov ...

Priročnik za zasebnike (s.p.): Obdavčitev zasebnikov v letu 2011 (davčni obračun, letno poročilo)

(Vstop v Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2011 (davčni obračun); Vstop v Priročnik za zasebnike - Letno poročilo za leto 2011) (Naročilo)

Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu (vzorec knjige prihodkov in odhodkov)

(Vstop v gradivo 2010; Vstop v gradivo 2009) (Naročilo)

Prenehanje opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika

(Vstop v e-seminar) (Naročilo)

Popoldanski s.p.

(Vstop v e-seminar 2011; Vstop v e-seminar) (Naročilo)

Najpogostejša vprašanja pred registracijo s.p. (ali d.o.o.)

(Vstop v e-seminar) (Naročilo)

E-gradivo: Kako se določi davčna osnova in obdavči samostojne podjetnike oz. zasebnike?

(Vstop v e-seminar 2011; Vstop v e-seminar) (Naročilo)

Zgledi knjiženj dvostavnega knjigovodstva za samostojne podjetnike

(Vstop v e-seminar 2011; Vstop v e-seminar 2010; Vstop v e-seminar 2009; Vstop v e-seminar 2008) (Naročilo)

Gostinske evidence

(Vstop v e-seminar 2011; Vstop v e-seminar) (Naročilo)

Prenos dejavnosti s.p. na d.o.o.

(Vstop v e-seminar) (Naročilo)

torek, 09. avgust 2011

Novosti - 8. avgust 2011 - NF-Upnik: Aplikacija za prijavo dolžnikov ki niso prijavili neplačanih obneznosti v prvi rok obveznega pobota

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 10. 8. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2011
 • Do 10. 8. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2011
 • Do 10. 8. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2011
 • Do 10. 8. - Statistika finančnih računov (SFR) za obdobje od 1. april do 30. junij 2011
 • Do 12. 8. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2011
 • Do 16. 8. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za julij 2011
 • Do 16. 8. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2011
 • Do 16. 8. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2011
 • Do 16. 8. – plačilo požarne takse za julij 2011

torek, 19. julij 2011

Novosti - 18. julij 2011 - Objavljen osnutek sprememb DDV pravilnika

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 20. 7. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec DDV-O za junij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2011 (op. plačilo DDV je 29.7.)
 • Do 20. 7. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2011
 • Do 22. 7.obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu; zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

četrtek, 14. julij 2011

Novosti - 11. julij 2011 - Četrti krog obveznega pobota, poletne razprodaje

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 15. 7. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2011
 • Do 15. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2011
 • Do 15. 7. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2011
 • Do 15. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2011
 • Do 15. 7. – obračun požarne takse za obdobje april – junij 2011 in plačilo požarne takse za junij 2011
 • Do 15. 7. – napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2011
 • Do 15. 7. – napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje april do junij 2011
 • Do 15. 7. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od april do junij 2011
 • Do 18. 7. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja za junij 2011
 • Do 18. 7. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2011

petek, 08. julij 2011

Novosti - 5. julij 2011 - Nova višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 11. 7. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2011 in trimesečno obdobje april - junij 2011
 • Do 11. 7. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2011 in trimesečno obdobje april - junij 2011(povezava do koledarčka)
 • Do 11. 7. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2011
 • Do 11. 7. – podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od april do junij 2011

sreda, 08. junij 2011

Novosti - 7. junij 2011 - Naslednji obvezni pobot bo v petek, 10. junija

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

četrtek, 02. junij 2011

Aktualni zakonski predlogi: Evidence na področju dela, davčne blagajne, ZPIZ-2, ZPDZC-1

torek, 24. maj 2011

Novosti - 23. maj 2011 - Spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja – od 01.07.2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 31. 5. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 5. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2011
 • Do 31. 5. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2011
 • Do 31. 5. – Poročilo o dobavah (76.a člen) za april 2011
 • Do 31. 5. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2011

torek, 17. maj 2011

Novosti - 16. maj 2011 - Olajšava za vzdrževane družinske člane v letu 2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 18. 5. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za april 2011
 • Do 18. 5. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2011
 • Do 20. 5. – Večstranski pobot - Prijavljanje obveznosti v večstranski pobot bo mogoče od 13. 5. 2011 do 20. 5. 2011 do 13. ure.
 • Do 20. 5. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec DDV-O za april 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2011 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
 • Do 20. 5. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2011

ponedeljek, 16. maj 2011

Spremembe DDV v letu 2011

Tokrat smo zbrali pojasnila, povezana s spremembami na področju Davka na dodano vrednost v letu 2011.

Gradiva s področja DDV:

sreda, 11. maj 2011

Novosti - 10. maj 2011 - Objavljeni podatki iz letnih poročil za leto 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 13. 5. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2011
 • Do 16. 5. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za april 2011
 • Do 16. 5. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za april 2011
 • Do 16. 5. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za april 2011
 • Do 16. 5. – plačilo požarne takse za april 2011