torek, 19. julij 2011

Novosti - 18. julij 2011 - Objavljen osnutek sprememb DDV pravilnika

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 20. 7. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2011
  • Do 20. 7. – obrazec DDV-O za junij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2011 (op. plačilo DDV je 29.7.)
  • Do 20. 7. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2011
  • Do 20. 7. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2011
  • Do 20. 7. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2011
  • Do 20. 7. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2011
  • Do 20. 7. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2011
  • Do 22. 7.obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu; zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.

Ni komentarjev: