četrtek, 12. september 2013

Evidence v trgovinski dejavnosti

torek, 10. september 2013

Novosti - 10. september 2013 - Spremembe REK obrazcev

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

Do 13. 9.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2013

Do 15. 9.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu avgustu 2013

Do 16. 9.

 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za avgust 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za avgust 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za avgust 2013

četrtek, 24. januar 2013

Delavnica za normirance in vse, ki o tem še razmišljajo - 5. 2. 2013, Ljubljana

Zaradi velikega zanimanja smo se odločili, da vam ponudimo delavnico na temo normirancev. Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam z dejavnostjo.


V dobrih 4 urah:

 • vam bomo predstavili novosti, s katerimi morate biti kot normiranci seznanjeni,
 • vas naučili izpolniti obrazce, ki jih zahtevajo davčni predpisi,
 • vas naučili izračunati davčno obveznost,
 • vas naučili primerjati med obema načinoma ugotavljanja davčne osnove,
 • vas naučili izračunati zavarovalno osnovo in višino prispevkov za socialno varnost v letu 2014,
 • odgovorili na vaša vprašanja.

Več, prijava ...

Novosti: 23. januar 2013 - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti v letu 2013


Izpostavljamo:


Več novosti:


Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 25. 1. - Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 25.1.
 • Do 31. 1. - Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 1. - Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2012 in za obdobje oktober do december 2012 in Priloga A
 • Do 31. 1. - Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2012
 • Do 31. 1. - Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2012
 • Do 31. 1. - Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2012
 • Do 31. 1. - Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2012