torek, 30. september 2008

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti določa podrobnejša pravila za naslednje objave:

  1. Objave podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti po 1. točki prvega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
  2. Objave vsebine procesnih dejanj v postopku zaradi insolventnosti iz 2. do 8. točke prvega odstavka 122. člena zakona.
Pravila, določena v tej uredbi, se po drugi alinei 2. točke 421. člena zakona smiselno uporabljajo tudi za objave v postopkih prisilne likvidacije.

Več ...

Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009

Objavljen je javni razpis za pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009. Upravičeni vlagatelji so mladi prevzemniki kmetij, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, starejši od 18 let in mlajši od 40 let, oziroma so dopolnili 40 let v letu prijave na razpis, in pri katerih gre za prvi lastniški prevzem kmetije.

Več ...

ponedeljek, 29. september 2008

Podpora za zgodnje upokojevanje kmetov

Objavljen je javni razpis za dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu zaradi prenosa gospodarstva na prevzemnika.

Več ...

Koledar obveznosti v oktobru 2008

Pripravili smo koledar davčnih obveznosti za pravne osebe in zasebnike, na katere ne smete pozabiti v oktobru 2008.

Več ...

sobota, 13. september 2008

Vzorec pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju za društva

S pravilnikom o finančnem poslovanju se ureja finančno in materialno poslovanje ter računovodstvo društva/zveze društev in sicer: priprava finančnega načrta, prevzemanja obveznosti, izplačila in knjiženja poslovnih dogodkov ipd. Vzorec lahko prilagodite svojemu društvu. Gradivo je pripravljeno v elektronski obliki E-seminarja, dostopno je na spletni strani uporabnikom, ki pridobijo geslo za dostop. Z nakupom gesla lahko do gradiva dostopate 12 mesecev. Vzorec pravilnika obsega 11 strani. Cena in naročilo E-gradivo Vzorec pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju za društva lahko naročite po ceni 24€ z vključenim DDV. Več

petek, 12. september 2008

Podatki za obračun plač - za avgust 2008

Pripravili smo podatke za obračun plač za avgust 2008.

Na enem mestu so zbrani podatki, ki jih potrebujete za obračun plač v maju: število delovnih dni, podatki o minimalni in zajamčeni plači, regres za prehrano med delom ...

Pravilno naslavljanje pisemskih pošiljk

Za pravilen izpis naslovov boste poskrbeli, če boste naslovnikov naslov napisali v desnem delu naslovne strani pošiljke, vzporedno z njeno daljšo stranico, pošiljateljev naslov pa označili v zgornjem levem delu naslovne strani ali na hrbtni strani pošiljke. Če ima pismo prosojno okence, mora le-to omogočati dobro berljivost, skozenj pa je lahko viden le naslovnikov naslov. Naslov na pošiljki mora biti napisan oziroma natisnjen pravilno, z enotno pisavo (enak tip, velikost in jakost pisave). Naslov je napisan pravilno, kadar so podatki na pošiljki navedeni v naslednjem vrstnem redu: - naslovnikovo ime in priimek ali naziv podjetja, ustanove itd., - ulica oziroma naselje in hišna številka, pri uporabnikih poštnih predalov kratica p. p. s številko poštnega predala, - pri pošiljkah, naslovljenih na poštno ležeče, oznaka ''Poštno ležeče'' oziroma ''Poste restante'' za pošiljke v mednarodnem prometu, - uradna kratica naslovne države oziroma – ISO koda (za pošiljke v mednarodnem prometu, lahko pa tudi za pošiljke v notranjem prometu), poštna številka in naziv naslovne pošte, - pri naslovnikih, ki imajo določeno posebno poštno številko, posebna poštna številka in naziv naslovne pošte, - ime države pri pošiljkah v mednarodnem, lahko pa tudi v notranjem prometu. Več

ponedeljek, 08. september 2008

Kadrovski oglasi na Računovodja.com

Če iščete ali nudite zaposlitev na področju računovodstva, smo uvedli rubriko kot nalašč za vas: Kadrovski oglasi.

Oglase lahko spremljate v rubriki Kadrovski oglasi ali pa se naročite na rss rubrike.

Če pa bi oglas radi objavili, lahko na spodnji povezavi najdete navodila:
Nova rubrika - kadrovski oglasi za računovodske poklice

sreda, 03. september 2008

Vloge za državne in Zoisove štipendije

Od 1. septembra dalje je mogoče oddajati vloge za državne štipendije. Celotno besedilo poziva skupaj z vlogo je objavljeno na spletišču ministrstva (www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/) in na portalu e-uprava. Poziv je objavljen tudi na vseh centrih za socialno delo.

Vloge, ki jih je mogoče kupiti v knjigarnah ali natisniti iz spleta, se po novem oddajajo na centrih za socialno delo.

Rok za oddajo vlog za državne štipendije ni omejen, kljub temu pa kandidatom svetujejo, da jih oddajo čimprej, saj bodo štipendijo, če bodo do nje upravičeni, prejemali od tistega meseca, v katerem so vlogo oddali.

Več