torek, 30. september 2008

Objave v postopkih zaradi insolventnosti

Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti določa podrobnejša pravila za naslednje objave:

  1. Objave podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti po 1. točki prvega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
  2. Objave vsebine procesnih dejanj v postopku zaradi insolventnosti iz 2. do 8. točke prvega odstavka 122. člena zakona.
Pravila, določena v tej uredbi, se po drugi alinei 2. točke 421. člena zakona smiselno uporabljajo tudi za objave v postopkih prisilne likvidacije.

Več ...

Ni komentarjev: