petek, 12. september 2008

Pravilno naslavljanje pisemskih pošiljk

Za pravilen izpis naslovov boste poskrbeli, če boste naslovnikov naslov napisali v desnem delu naslovne strani pošiljke, vzporedno z njeno daljšo stranico, pošiljateljev naslov pa označili v zgornjem levem delu naslovne strani ali na hrbtni strani pošiljke. Če ima pismo prosojno okence, mora le-to omogočati dobro berljivost, skozenj pa je lahko viden le naslovnikov naslov. Naslov na pošiljki mora biti napisan oziroma natisnjen pravilno, z enotno pisavo (enak tip, velikost in jakost pisave). Naslov je napisan pravilno, kadar so podatki na pošiljki navedeni v naslednjem vrstnem redu: - naslovnikovo ime in priimek ali naziv podjetja, ustanove itd., - ulica oziroma naselje in hišna številka, pri uporabnikih poštnih predalov kratica p. p. s številko poštnega predala, - pri pošiljkah, naslovljenih na poštno ležeče, oznaka ''Poštno ležeče'' oziroma ''Poste restante'' za pošiljke v mednarodnem prometu, - uradna kratica naslovne države oziroma – ISO koda (za pošiljke v mednarodnem prometu, lahko pa tudi za pošiljke v notranjem prometu), poštna številka in naziv naslovne pošte, - pri naslovnikih, ki imajo določeno posebno poštno številko, posebna poštna številka in naziv naslovne pošte, - ime države pri pošiljkah v mednarodnem, lahko pa tudi v notranjem prometu. Več

Ni komentarjev: