sreda, 03. september 2008

Vloge za državne in Zoisove štipendije

Od 1. septembra dalje je mogoče oddajati vloge za državne štipendije. Celotno besedilo poziva skupaj z vlogo je objavljeno na spletišču ministrstva (www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/) in na portalu e-uprava. Poziv je objavljen tudi na vseh centrih za socialno delo.

Vloge, ki jih je mogoče kupiti v knjigarnah ali natisniti iz spleta, se po novem oddajajo na centrih za socialno delo.

Rok za oddajo vlog za državne štipendije ni omejen, kljub temu pa kandidatom svetujejo, da jih oddajo čimprej, saj bodo štipendijo, če bodo do nje upravičeni, prejemali od tistega meseca, v katerem so vlogo oddali.

Več

Ni komentarjev: