torek, 18. oktober 2011

Novosti - 17. oktober 2011 - Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 20. 10. – obračun okolje dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za trimesečno obdobje julij – september 2011
 • Do 20. 10. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec DDV-O za september 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011 (op. plačilo DDV je 28. 10.)
 • Do 20. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2011
 • Do 20. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2011
 • Do 21. 10. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.).

ponedeljek, 10. oktober 2011

Novosti - 10. oktober 2011 - Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 14. 10. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za september 2011
 • Do 17. 10. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2011
 • Do 17. 10. – obračun požarne takse za obdobje julij – september 2011 in plačilo požarne takse za september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje julij do september 2011
 • Do 17. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2011
 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2011
 • Do 18. 10. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2011