petek, 24. december 2010

Voščilo

Veselite se drobnih reči: morda se boste nekoč ozrli in spoznali, da so bile velike.

Klub prijateljev Računovodja.com

Vabimo vas, da se pridružite Klubu prijateljev Računovodja.com. Pripravili smo vam že nekaj ugodnosti, še več pa jih bomo dodali v prihodnje!

V promocijskem obdobju, ki traja do konca januarja, lahko obstoječi in novi naročniki na naše elektronske novičke izkoristite 50 % popust na enoletno naročnino Kluba prijateljev (36 eur z DDV). Znesek s popustom znaša samo 18 € (z vključenim DDV).

Ugodnosti Kluba prijateljev

Trenutno članstvo v klubu prinaša naslednje ugodnosti:

Naročilo

Klub prijateljev Računovodja.com (naročniki e-novičk)
Klub prijateljev Računovodja.com

petek, 17. december 2010

Davčni vidik novoletnih daril

V tokratnih novičkah smo poiskali zakonsko obravnavo daril, izpostavljamo pa tudi nekaj pogovorov s foruma na temo novoletnih daril.

  • Zakon o dohodnini

Zakon o dohodnini ZDoh-2, drugi odstavek 108. člena določa:

V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.

39. člen ZDoh-2, ki obravnava bonitete, med drugim omenja tudi darila zaposlenim in darila otrokom zaposlenih:

1. točka 3. odstavka:

Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo

Ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih ugodnosti;

4. ostavek 39. člena:

Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov. Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let.

5. odstavk 39. člena:

Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 eurov. Ta določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja.  • Zakon o DDV

7. člen ZDDV-1

(1) Za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, se šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, ne šteje:

a) brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;

b) dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 eurov.  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

31. člen ZDDPO-2 določa

(1) Kot odhodki se priznajo v višini 50%:

1. stroški reprezentance;

2. stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

(2) Za stroške reprezentance se štejejo stroški za pogostitev, zabavo ter darila (z logotipom ali brez) ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji.


Pogovori o novoletnih darilih na forumu:

sreda, 15. december 2010

Novosti - 14. december 2010 - Predlog dohodninske lestvice in olajšav za leto 2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma: