sreda, 27. junij 2012

Novičke - 26. junij 2012 - Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 29. 6. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 29. 6. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2012
 • Do 29. 6. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2012 in Priloga A
 • Do 29. 6. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2012
 • Do 29. 6. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2012
 • Do 29. 6. – Obrazec Vračilo za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji DDV za koledarsko leto 2011

torek, 19. junij 2012

Novosti - 19. junij 2012 - Vračilo davka tretji osebi

Izpostavljamo:

Več novosti:
Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 20. 6. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2012
 • Do 20. 6. – Obrazec DDV-O za april 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2012 (op. plačilo DDV je 29. 6.)
 • Do 20. 6. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj2012
 • Do 20. 6. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2012
 • Do 20. 6. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2012
 • Do 20. 6. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2012
 • Do 20. 6. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2012
 • Do 22. 6. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 22. 6.