sreda, 23. marec 2011

Novosti - 22. marec 2011 - Prvi obvezni pobot bo 15. aprila 2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

ponedeljek, 14. marec 2011

Novosti - 14. marec 2011 - Aktualni predlogi zakonskih sprememb

Izpostavljamo:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 15. 3. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2011
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2011
 • Do 15. 3. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2011
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2011
 • Do 15. 3. – plačilo požarne takse za februar 2011
 • Do 18. 3. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za februar 2011
 • Do 18. 3. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2011
 • Do 21. 3. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2011
 • Do 21. 3. – obrazec DDV-O za februar 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) zafebruar 2011 (op. plačilo DDV je 31. 3.)

torek, 08. marec 2011

Novosti - 8. marec 2011 - Obračunavanje DDV od primanjkljajev

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v prihodnjih dneh:

 • Do 10. 3. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2011
 • Do 10. 3. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2011
 • Do 10. 3. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za februar 2011
 • Do 15. 3.  – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2011
 • Do 15. 3.  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2011
 • Do 15. 3.  – plačilo pavšalnihprispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2011
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2011
 • Do 15. 3. – plačilo požarne za februar 2011

petek, 04. marec 2011

Paket Društva

Računovodski, davčni in pravni vidik za društva vseh velikosti. Poenostavljeno knjigovodstvo za najmanjše, enostavno knjigovodstvo in dvostavno knjigovodstvo.

Gradiva so pripravljena z namenom, da se na hitro seznanite z izbrano tematiko vsaj na enakem nivoju, kot da bi se udeležili seminarja. Hkrati pa ste deležni vseh prednosti z vidika prihranka časa (resursov), gradiva ki ga lahko iztiskate ali preberete ko ga potrebujete. Gradiva tudi redno posodabljamo. Gradivo je pripravljeno v tekstualni obliki, s kazalom in možnostjo,da gradivo natisnete, vzorce pa shranite na svoj računalnik. Gradiva imajo različne nivoje zahtevnosti - nekatera gradiva podajajo osnovno znanje, druga na kratko seznanijo z novostmi ali pa podrobno predstavijo posamezno tematiko.

Nekaj naslovov aktualnih gradiv: Vodenje poslovnih knjig v društvih in zvezah v letu 2010 in 2011, Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo, Društva - davčni vidik