petek, 04. marec 2011

Paket Društva

Računovodski, davčni in pravni vidik za društva vseh velikosti. Poenostavljeno knjigovodstvo za najmanjše, enostavno knjigovodstvo in dvostavno knjigovodstvo.

Gradiva so pripravljena z namenom, da se na hitro seznanite z izbrano tematiko vsaj na enakem nivoju, kot da bi se udeležili seminarja. Hkrati pa ste deležni vseh prednosti z vidika prihranka časa (resursov), gradiva ki ga lahko iztiskate ali preberete ko ga potrebujete. Gradiva tudi redno posodabljamo. Gradivo je pripravljeno v tekstualni obliki, s kazalom in možnostjo,da gradivo natisnete, vzorce pa shranite na svoj računalnik. Gradiva imajo različne nivoje zahtevnosti - nekatera gradiva podajajo osnovno znanje, druga na kratko seznanijo z novostmi ali pa podrobno predstavijo posamezno tematiko.

Nekaj naslovov aktualnih gradiv: Vodenje poslovnih knjig v društvih in zvezah v letu 2010 in 2011, Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo, Društva - davčni vidik

Ni komentarjev: