ponedeljek, 14. marec 2011

Novosti - 14. marec 2011 - Aktualni predlogi zakonskih sprememb

Izpostavljamo:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 15. 3. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2011
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2011
 • Do 15. 3. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2011
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2011
 • Do 15. 3. – plačilo požarne takse za februar 2011
 • Do 18. 3. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za februar 2011
 • Do 18. 3. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2011
 • Do 21. 3. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2011
 • Do 21. 3. – obrazec DDV-O za februar 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) zafebruar 2011 (op. plačilo DDV je 31. 3.)

Ni komentarjev: