torek, 25. januar 2011

Novosti - 25. januar 2010 - Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih

Izpostavljamo:

Več novosti:

petek, 21. januar 2011

Poenostavljeno knjigovodstvo za društva za leto 2010

Pripravili smo e-gradivo Poenostavljeno knjigovodstvo za društva za leto 2010.

Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 10.000,00 EUR, lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Novo gradivo je namenjeno prav društvom, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Dostop do gradiva

Gradivo je možno naročiti samostojno ali v paketu Društva.

Podrobnosti o gradivu, cena, kazalo

četrtek, 20. januar 2011

Dostava podatkov za odmero dohodnine - do 31. januarja 2011

Podatki za odmero dohodnine se pošljejo davčnemu organu in zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. 1. 2011.

Za izplačila v letu 2010 se ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih (v datoteki VIR.DAT) ter podatkov o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo (v datoteki VIRPOVP.DAT).

Čeprav izplačevalci davčni upravi za leto 2010 ne bodo posredovali podatkov o izplačanih dohodkih in dohodkih, ki se povprečijo, pa morajo te podatke pripraviti za prejemnike dohodkov. Izgled obvestila o celoletnih dohodkih, ki jih mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka, je predstavljen v prilogi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010.

torek, 18. januar 2011

Novosti - 17. januar 2011 - Znesek minimalne plače v letu 2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

torek, 04. januar 2011

Novosti - 3. januar 2011 - Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2011

Izpostavljamo:

Več novosti: