četrtek, 20. januar 2011

Dostava podatkov za odmero dohodnine - do 31. januarja 2011

Podatki za odmero dohodnine se pošljejo davčnemu organu in zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. 1. 2011.

Za izplačila v letu 2010 se ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih (v datoteki VIR.DAT) ter podatkov o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo (v datoteki VIRPOVP.DAT).

Čeprav izplačevalci davčni upravi za leto 2010 ne bodo posredovali podatkov o izplačanih dohodkih in dohodkih, ki se povprečijo, pa morajo te podatke pripraviti za prejemnike dohodkov. Izgled obvestila o celoletnih dohodkih, ki jih mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka, je predstavljen v prilogi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010.

Ni komentarjev: