petek, 21. januar 2011

Poenostavljeno knjigovodstvo za društva za leto 2010

Pripravili smo e-gradivo Poenostavljeno knjigovodstvo za društva za leto 2010.

Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 10.000,00 EUR, lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Novo gradivo je namenjeno prav društvom, ki ta pogoj izpolnjujejo.

Dostop do gradiva

Gradivo je možno naročiti samostojno ali v paketu Društva.

Podrobnosti o gradivu, cena, kazalo

Ni komentarjev: