četrtek, 12. september 2013

Evidence v trgovinski dejavnosti

torek, 10. september 2013

Novosti - 10. september 2013 - Spremembe REK obrazcev

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

Do 13. 9.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2013

Do 15. 9.

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu avgustu 2013

Do 16. 9.

 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za avgust 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za avgust 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za avgust 2013

četrtek, 24. januar 2013

Delavnica za normirance in vse, ki o tem še razmišljajo - 5. 2. 2013, Ljubljana

Zaradi velikega zanimanja smo se odločili, da vam ponudimo delavnico na temo normirancev. Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam z dejavnostjo.


V dobrih 4 urah:

 • vam bomo predstavili novosti, s katerimi morate biti kot normiranci seznanjeni,
 • vas naučili izpolniti obrazce, ki jih zahtevajo davčni predpisi,
 • vas naučili izračunati davčno obveznost,
 • vas naučili primerjati med obema načinoma ugotavljanja davčne osnove,
 • vas naučili izračunati zavarovalno osnovo in višino prispevkov za socialno varnost v letu 2014,
 • odgovorili na vaša vprašanja.

Več, prijava ...

Novosti: 23. januar 2013 - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti v letu 2013


Izpostavljamo:


Več novosti:


Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 25. 1. - Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 25.1.
 • Do 31. 1. - Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 1. - Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2012 in za obdobje oktober do december 2012 in Priloga A
 • Do 31. 1. - Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2012
 • Do 31. 1. - Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2012
 • Do 31. 1. - Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2012
 • Do 31. 1. - Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2012
 • Do 31. 1. - Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2012

sreda, 17. oktober 2012

Novosti - 16. oktober 2012 - Opravljanje poslovodnih storitev nerezidenta


Izpostavljamo:

Več novosti:Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2012

 • Do 18. 10.
  – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za septemeber 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2012

 • Do 19. 10.
  – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 19.10.

 • Do 19. 10.
  – obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2012

 • Do 22. 10.
  – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012

 • Do 22. 10.
  – Obrazec DDV-O za september 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012 (op. plačilo DDV je 30. 10.)

torek, 09. oktober 2012

Novosti - 8. oktober 2012 - Predvidene spremembe davčnih zakonov


Izpostavljamo:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2012

 • Do 10. 10.
  – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za september 2012

 • Do 15. 10.
  – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun požarne takse za obdobje julij-september 2012 in plačilo požarne takse za september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2012

torek, 02. oktober 2012

Novosti - 1. oktober 2012 - Sprejete spremembe ZDDPO in Zakona o davčnem postopku


Izpostavljamo:Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012
 • Do 10. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2012
 • Do 10. 10. – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2012