torek, 09. oktober 2012

Novosti - 8. oktober 2012 - Predvidene spremembe davčnih zakonov


Izpostavljamo:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012

 • Do 10. 10.
  – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2012

 • Do 10. 10.
  – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za september 2012

 • Do 15. 10.
  – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2012

 • Do 15. 10.
  – obračun požarne takse za obdobje julij-september 2012 in plačilo požarne takse za september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od julij do september 2012

 • Do 15. 10.
  – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2012

Ni komentarjev: