sreda, 29. avgust 2012

Novosti - 28. avgust 2012 - Predlog Obrtnega zakona predvideva prostovoljno članstvo v OZS

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 31. 8. – Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • Do 31. 8. – Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2012
  • Do 31. 8. – Obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2012 in Priloga A
  • Do 31. 8. – Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2012
  • Do 31. 8. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2012
  • Do 31. 8. – Predložitev letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil ter revizorjevih poročil za gospodarske družbe, zavezane k reviziji za leto 2011
  • Do 31. 8. – Predložitev letnih poročil skupaj z oceno revizorja za društva, zavezana k reviziji za leto 2011