četrtek, 28. oktober 2010

Ste se že odločili, komu boste namenili del dohodnine?

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Novosti - 25. oktober 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

torek, 19. oktober 2010

Novosti - 18. oktober 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Izbrane teme s foruma:

Nekaj aktualnih zapisov v Bazi znanja (čistopis s foruma):

sreda, 13. oktober 2010

Novosti - 12. oktober 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Zanimive debate s foruma:

Izbor novosti iz Baze znanja (čistopis prispevkov s foruma):

torek, 12. oktober 2010

Prenovljen e-seminar Blagajniško poslovanje

Z besedo blagajna opisujemo gotovinsko poslovanje družbe (ali podjetnika) v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki določa poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja in dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter računovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil.

Gradivo je del paketa Računovodstvo, s tem pa tudi Zlatega kompleta

E-seminar Blagajniško poslovanje lahko v promocijskem obdobju, ki traja do 20. 10. 2010, naročite po ceni 30 € z vključenim DDV. Po tem datumu bo cena 36 € z vključenim DDV.

Kazalo

Več ...

petek, 08. oktober 2010

Poskusni izračun vrednosti nepremičnin

Dve tretjini lastnikov nepremičnin je v sredo, 29. septembra 2010, prejelo obvestilo o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Ostali lastniki bodo obvestila prejeli v naslednjih dneh. Lastniki morajo prejeta obvestila pregledati po korakih, objavljenih v brošuri, ki so jo prejela vsa gospodinjstva. Lastniki nepremičnin lahko uredijo podatke o lastništvu, spremenijo podatke, ki so evidentirani samo v registru nepremičnin, in dajo pripombo na uporabljene modele vrednotenja nepremičnin, če menijo, da vrednost njihove nepremičnine ni ustrezna. Zbrali smo še nekaj uporabnih informacij na temo vrednotenja nepremičnin.

 

Iz Računovodja.com tematskih e-novičk. Naročite se na e-novičke!