torek, 12. oktober 2010

Prenovljen e-seminar Blagajniško poslovanje

Z besedo blagajna opisujemo gotovinsko poslovanje družbe (ali podjetnika) v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo, ki določa poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja in dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter računovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil.

Gradivo je del paketa Računovodstvo, s tem pa tudi Zlatega kompleta

E-seminar Blagajniško poslovanje lahko v promocijskem obdobju, ki traja do 20. 10. 2010, naročite po ceni 30 € z vključenim DDV. Po tem datumu bo cena 36 € z vključenim DDV.

Kazalo

Več ...

Ni komentarjev: