četrtek, 12. september 2013

Evidence v trgovinski dejavnosti

torek, 10. september 2013

Novosti - 10. september 2013 - Spremembe REK obrazcev

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

Do 13. 9.

  • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2013

Do 15. 9.

  • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2013
  • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu avgustu 2013

Do 16. 9.

  • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za avgust 2013
  • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2013
  • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za avgust 2013
  • obračun in plačilo požarne takse za avgust 2013