torek, 28. september 2010

Novosti - 27. september 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

Nekaj aktualnih tem s foruma:

petek, 24. september 2010

Prenehanje d.o.o. - izbris, likvidacija, stečaj

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo določa Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.: 65/2009, v nadaljevanju: ZGD-1), in sicer v 5. oddelku sedmega poglavja. Družba preneha:

 • če preteče čas, za katerega je ustanovljena,
 • če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov; družbena pogodba lahko določi višjo večino,
 • če poslovodstvo ne deluje več kot 12 mesecev,
 • če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe,
 • s stečajem,
 • s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom 521. člena ZGD-1,
 • z združitvijo v kakšno drugo družbo ali
 • če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določeni znesek.

Izbris iz Poslovnega registra urejajo:

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku

Prostovoljna likvidacija

Stečajni postopek in prisilna likvidacija

torek, 21. september 2010

Nacionalna poklicna kvalifikacija za knjigovodske in računovodske poklice

Novosti - 20. september 2010

Izpostavljamo:

Več novosti:

petek, 10. september 2010

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (pravni, davčni in računovodski vidik)

Uprave in lastniki gospodarskih družb se pogosto soočajo z vprašanjem smotrnosti nadaljnjega obstoja družb. Da bi zaščitili interese upnikov ter zaposlenih delavcev v takšnih družbah, je zakonodajalec predpisal postopke, ki jim morajo uprava in lastniki slediti v primerih kapitalske insolventnosti in prezadolženosti. Gospodarske družbe pa v praksi prenehajo tudi iz razlogov, kot so odločitev lastnika o prenehanju opravljanja dejavnosti zaradi upokojitve, prenehanje razloga, zaradi katerega je bila ustanovljena, ali pa na primer zaradi poteka časa, za katerega je bila družba ustanovljena.

E-seminar se osredotoča na posledice prenehanja družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer kako se računovodsko spremlja prenehanje družbe, ter kakšne so davčne posledice prenehanja družbe.

Avtorica

Barbara Fekonja, Štembal & Partnerji, Družba za davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Vstop v e-seminar:

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (pravni, davčni in računovodski vidik)

Kazalo

Naročilo

Naročilo e-seminarja
Naročilo paketa Davki
Naročilo Zlatega kompleta

Več ...

četrtek, 09. september 2010

Elektronski M obrazci ter dopolnitve navodil za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

torek, 07. september 2010

ponedeljek, 06. september 2010

Dnevi e-seminarjev za naročnike e-novičk v septembru

Vsem naročnikom naših e-novičk priznamo pri naročilu poljubnega števila e-seminarjev 50 % popusta

Akcija traja do 24. septembra. Ugodnost ne velja za nakup paketov, kompletov ali čistopisov davčnih zakonov (davčne sestavljenke).

Popust lahko uveljavite vsi, ki ste že naročeni na e-novičke ali pa se boste nanje šele naročili.

Postopek naročila:

 • Izdelajte si predračun, v kometar pa zapišite, da želite prejeti popust za naročnike e-novičk.
 • Po elektronski pošti boste prejeli popravljen predračun.
 • Če na novičke v času izdelave predračuna še ne boste naročeni, vas bomo naročili na novičke.
 • Pri naročilu e-seminarja morate obvezno uporabiti tisti e-naslov, s katerim ste naročeni na e-novičke, sicer popusta ne moremo upoštevati.

petek, 03. september 2010

Univerzalni plačilni nalog bo nadomestil položnice in plačilne naloge

Obrazec UPN se bo pričel uporabljati z novembrom 2010 in bo postopoma nadomestil obstoječe obrazce (PP02, BN02, RP01). Datum ukinitve obstoječih obrazcev bo objavljen najkasneje šest mesecev pred njihovo ukinitvijo.