petek, 10. september 2010

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (pravni, davčni in računovodski vidik)

Uprave in lastniki gospodarskih družb se pogosto soočajo z vprašanjem smotrnosti nadaljnjega obstoja družb. Da bi zaščitili interese upnikov ter zaposlenih delavcev v takšnih družbah, je zakonodajalec predpisal postopke, ki jim morajo uprava in lastniki slediti v primerih kapitalske insolventnosti in prezadolženosti. Gospodarske družbe pa v praksi prenehajo tudi iz razlogov, kot so odločitev lastnika o prenehanju opravljanja dejavnosti zaradi upokojitve, prenehanje razloga, zaradi katerega je bila ustanovljena, ali pa na primer zaradi poteka časa, za katerega je bila družba ustanovljena.

E-seminar se osredotoča na posledice prenehanja družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer kako se računovodsko spremlja prenehanje družbe, ter kakšne so davčne posledice prenehanja družbe.

Avtorica

Barbara Fekonja, Štembal & Partnerji, Družba za davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.

Vstop v e-seminar:

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (pravni, davčni in računovodski vidik)

Kazalo

Naročilo

Naročilo e-seminarja
Naročilo paketa Davki
Naročilo Zlatega kompleta

Več ...

Ni komentarjev: