petek, 03. september 2010

Univerzalni plačilni nalog bo nadomestil položnice in plačilne naloge

Obrazec UPN se bo pričel uporabljati z novembrom 2010 in bo postopoma nadomestil obstoječe obrazce (PP02, BN02, RP01). Datum ukinitve obstoječih obrazcev bo objavljen najkasneje šest mesecev pred njihovo ukinitvijo.

Ni komentarjev: