sreda, 27. junij 2012

Novičke - 26. junij 2012 - Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 29. 6. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • Do 29. 6. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2012
  • Do 29. 6. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2012 in Priloga A
  • Do 29. 6. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2012
  • Do 29. 6. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2012
  • Do 29. 6. – Obrazec Vračilo za davčne zavezance, ki nimajo sedeža v Sloveniji DDV za koledarsko leto 2011

Ni komentarjev: