ponedeljek, 10. oktober 2011

Novosti - 10. oktober 2011 - Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 14. 10. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2011
  • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za september 2011
  • Do 17. 10. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za september 2011
  • Do 17. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2011
  • Do 17. 10. – obračun požarne takse za obdobje julij – september 2011 in plačilo požarne takse za september 2011
  • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2011
  • Do 17. 10. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje julij do september 2011
  • Do 17. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2011
  • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2011
  • Do 18. 10. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za september 2011

Ni komentarjev: