torek, 18. oktober 2011

Novosti - 17. oktober 2011 - Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 20. 10. – obračun okolje dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za trimesečno obdobje julij – september 2011
  • Do 20. 10. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011
  • Do 20. 10. – obrazec DDV-O za september 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2011 (op. plačilo DDV je 28. 10.)
  • Do 20. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2011
  • Do 20. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2011
  • Do 20. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2011
  • Do 20. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2011
  • Do 20. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2011
  • Do 21. 10. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu (zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.).

Ni komentarjev: