četrtek, 05. januar 2012

Novosti - 4. januar 2012 - Spletni izračun: Napoved za odmero dohodnine za leto 2011

Izpostavljamo:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 10. 1. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2011 in trimesečno obdobje oktober – december 2011
  • Do 10. 1. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2011 in trimesečno obdobje oktober – december 2011
  • Do 10. 1. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka) za december 2011
  • Do 10. 1. - Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober do december 2011

Ni komentarjev: