četrtek, 14. julij 2011

Novosti - 11. julij 2011 - Četrti krog obveznega pobota, poletne razprodaje

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 15. 7. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2011
  • Do 15. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2011
  • Do 15. 7. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2011
  • Do 15. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2011
  • Do 15. 7. – obračun požarne takse za obdobje april – junij 2011 in plačilo požarne takse za junij 2011
  • Do 15. 7. – napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2011
  • Do 15. 7. – napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje april do junij 2011
  • Do 15. 7. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od april do junij 2011
  • Do 18. 7. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja za junij 2011
  • Do 18. 7. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2011

Ni komentarjev: