torek, 09. avgust 2011

Novosti - 8. avgust 2011 - NF-Upnik: Aplikacija za prijavo dolžnikov ki niso prijavili neplačanih obneznosti v prvi rok obveznega pobota

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 10. 8. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2011
  • Do 10. 8. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2011
  • Do 10. 8. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2011
  • Do 10. 8. - Statistika finančnih računov (SFR) za obdobje od 1. april do 30. junij 2011
  • Do 12. 8. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2011
  • Do 16. 8. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za julij 2011
  • Do 16. 8. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2011
  • Do 16. 8. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2011
  • Do 16. 8. – plačilo požarne takse za julij 2011

Ni komentarjev: