sreda, 24. avgust 2011

Novosti - 23. avgust 2011 - DDV obravnava daril manjših vrednosti

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 31. 8. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • Do 31. 8. – obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2011
  • Do 31. 8. – obrazec DDV - O - Obračun DDV za julij 2011
  • Do 31. 8. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za julij 2011
  • Do 31. 8. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2011
  • Do 31. 8. – predložitev letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil za leto 2011 – gospodarske družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji ter družbe in zadruge, s katerih VP se trguje na organiziranem trgu
  • Do 31. 8. – predložitev letnih poročil skupaj z oceno revizorja za leto 2011 – društva, ki so zavezana k reviziji

Ni komentarjev: