sreda, 17. avgust 2011

Novosti - 16. avgust 2011 - Delodajalci z negativnimi referencami

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 18. 8. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za julij 2011
  • Do 18. 8. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2011
  • Do 19. 8.obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu; zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
  • Do 20. 8. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2011
  • Do 20. 8. – obrazec DDV-O za julij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2011 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
  • Do 19. 8. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2011
  • Do 19. 8. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2011
  • Do 19. 8. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2011
  • Do 19. 8. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2011
  • Do 19. 8. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2011

Ni komentarjev: