torek, 24. maj 2011

Novosti - 23. maj 2011 - Spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja – od 01.07.2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 31. 5. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • Do 31. 5. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2011
  • Do 31. 5. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2011
  • Do 31. 5. – Poročilo o dobavah (76.a člen) za april 2011
  • Do 31. 5. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2011

Ni komentarjev: