torek, 17. maj 2011

Novosti - 16. maj 2011 - Olajšava za vzdrževane družinske člane v letu 2011

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

  • Do 18. 5. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za april 2011
  • Do 18. 5. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2011
  • Do 20. 5. – Večstranski pobot - Prijavljanje obveznosti v večstranski pobot bo mogoče od 13. 5. 2011 do 20. 5. 2011 do 13. ure.
  • Do 20. 5. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2011
  • Do 20. 5. – obrazec DDV-O za april 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2011 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
  • Do 20. 5. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2011
  • Do 20. 5. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2011
  • Do 20. 5. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2011
  • Do 20. 5. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2011
  • Do 20. 5. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2011

Ni komentarjev: