sreda, 23. februar 2011

Novosti - 22. februar 2011 - Davčni zastopnik po ZDDV-1

Izpostavljamo:

Več novosti:

Pomembni datumi v prihodnjih dneh:

 • Do 28. 2. – Predložitev letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za leto 2010
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (nad 1.000 EUR) na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drug članicah EU za leto 2010
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter investic. kuponov oz. uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto 2010
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010
 • Do 28. 2. – obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2011– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 28. 2. – obrazec 1 ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2011
 • Do 28. 2. – obrazec DDV O Obračun DDV za januar 2011
 • Do 28. 2. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2011
 • Do 28. 2. – Obrazec SKV Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2011
 • Do 28. 2. – Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku v letu 2010
 • Do 28. 2. – Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih za izvajalce plačilnega prometa za leto 2010

Ni komentarjev: