četrtek, 21. april 2011

Novosti - 19. april 2011 - Novo četrletno statistično poročanje

Več novosti:

Pomembni datumi v naslednjih dneh:

 • Do 20. 4. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec DDV-O za marec 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2011 (op. plačilo DDV je 29. 4.)
 • Do 20. 4. – Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2011
 • Do 20. 4. – Obrazec SN 11, SN 44 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini za leto 2010
 • Do 20. 4. – Obrazec SN 22, SN 55 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji za leto 2010
 • Do 29. 4. – Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Do 29. 4. – Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2011 in za obdobje januar do marec 2011
 • Do 29. 4. – Poročilo o dobavah (76. a člen) za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2011
 • Do 29. 4. – Obrazec M4 - Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2010
 • Do 30. 4.Novo četrletno statistično poročanje ČPPS - POSL-P/ČL

Ni komentarjev: