ponedeljek, 26. oktober 2009

Poročilo o aktivnostih davčne uprave v projektu Siva ekonomija

Davčna uprava je konec leta 2008 vzpostavila poseben projekt Siva ekonomija, ki je vključen tudi v letni načrt dela davčne uprave za leto 2009. Cilj projekta je spodbujanje davčnih zavezancev k uporabi instituta samoprijave, k registraciji in legalizaciji opravljanja dejavnosti, dvigu davčne kulture in ozaveščanje vseh potrošnikov in davčnih zavezancev o negativnih posledicah sive ekonomije. V obdobju med 1. 1. in 30.09.2009 je bilo v projektu zaključenih 926 nadzorov, pri čemer je davčna uprava v 390 nadzorih (42,1 % nadzorov) ugotovila kršitve zakonodaje. Za skupaj 544 kršitev je bilo izdanih 264 plačilnih nalogov in odločb o prekršku. Skupno je bilo izdanih 69 odločb o prepovedi opravljanja dela na črno. Skupen znesek izrečenih glob je 388.694,60 EUR.

Več...

Ni komentarjev: