sreda, 14. oktober 2009

Vlada bo z ukrepi pomagala ohraniti pridelavo pšenice in prirejo mleka

Vlada je na 47. seji, 1. oktobra 2009, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo na dva nova ukrepa, ki se izvajata kot pomoč de minimis.

Prvi ukrep je »Podpora kmetijskim gospodarstvom pri pridelavi pšenice zaradi težke ekonomske situacije, katera je nastala zaradi slabih vremenskih razmer – moče, v letu 2009.« Za izvedbo ukrepa je predvidena višina sredstev do višine 2 mio EUR iz naslova ukrepov za stabilizacijo trga. Namen ukrepa je ohranitev pridelave pšenice v Sloveniji v obsegu zadnjih petih let.

Drugi ukrep je »Podpora kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji mleka v letu 2009.« Za izvedbo ukrepa je predvidena višina sredstev do višine 2 mio EUR iz naslova ukrepov za stabilizacijo trga. Namen ukrepa je ohranitev staleža krav molznic v Sloveniji.

Več...

Ni komentarjev: