torek, 20. oktober 2009

Uveljavljanje investicijske olajšave – plačilo stavbne pravice

Pojasnilo DURS, št. 4210-178/2009, 1. 10. 2009

V zvezi z vlaganjem v nakup stavbne pravice zavezanec sprašuje, ali v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko uveljavljala investicijsko olajšavo za plačilo stavbne pravice za zemljišče, na katerem bo zgradil poslovni prostor - garažo za delovne stroje ter v kakšni višini lahko uveljavlja olajšavo. Stavbno pravico mu je prodala žena. V pogodbi o ugotovitvi stavbne pravice, ki je bila sklenjena v letu 2008, je določeno, da je stavbna pravica ustanovljena za obdobje 99-ih let, ter da znaša letno nadomestilo 750,00 €, kar za celotno obdobje znaša 74.250,00 € oz. 75.735,00 € z vključenim davkom na promet nepremičnin.

V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo naslednje:

Zavezanec lahko uveljavlja investicijsko olajšavo za nakup stavbne pravice, ki se nanaša na nakup pravice uporabe površin in se po določbah računovodskih standardov evidentira med neopredmetenimi sredstvi. Zavezanec lahko v davčnem obračunu za leto 2008 uveljavlja investicijsko olajšavo največ v višini 30 % zneska dejanskega plačila nadomestila za stavbno pravico v letu 2008.

Več...

Ni komentarjev: