torek, 06. oktober 2009

Sprememba Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in 2009

Posledice globalne ekonomske in finančne krize se kažejo v izrazito povečani brezposelnosti, saj se je število brezposelnih v zadnjem letu povečalo za približno 30.000. Z drugim rebalansom proračuna za leto 2009 so bila zato zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se bodo financirali iz sredstev državnega proračuna RS in sredstev Evropskega socialnega sklada. V letu 2009 bo tako za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja namenjenih 109.728.997,00 EUR, od tega 64.863.749,00 EUR iz sredstev integralnega proračuna, 2.250.000,00 EUR iz sredstev ESS 2004–2006 in 42.615.248,00 EUR iz sredstev OP RČV 2007–2013, kar je za 33.691.248,00 EUR več kakor v sedaj veljavnem Načrtu izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Povečana sredstva bodo omogočila 17.000 neposrednih prehodov brezposelnih oseb iz programov aktivne politike v trajnejše zaposlitve, skupaj pa 44.000 vključitev v različne ukrepe aktivne politike zaposlovanja, poleg tega pa bo v ukrepe usposabljanja vključenih več kakor 15.000 zaposlenih. Povečan obseg sredstev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja bo torej omogočil znaten odliv iz brezposelnosti v trajne ali začasne zaposlitve, kar je eden poglavitnih ciljev Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Več...

Ni komentarjev: