četrtek, 29. oktober 2009

Novi zakoni in zakoni v pripravi

Pripravili smo pregled nekaterih novo sprejetih zakonov ter predlogov zakonov, ki so bili objavljeni v zadnjem času. Ne spreglejte tudi kratke informacije na temo uvajanja davka na nepremičnine.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

E-seminar Predvidene spremembe DDV v letu 2010

Sredi poletja je vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1B), ki pa je do objave tega gradiva še vedno v parlamentarnem postopku. (19. oktobra 2009 so poslanci Državnega zbora sprejeli novelo). Ker bo zakon začel veljati 1. 1. 2010, k temu nas zavezuje evropska zakonodaja, se je na predvidene spremembe potrebno že pripravljati.

V ta namen smo pripravili nov e-seminar z naslovom Predvidene spremembe DDV v letu 2010.

Informacija o uvajanju davka na nepremičnine

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)

Predlog Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015

Predlog Zakona o interventnih ukrepih

Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1H)- skrajšani postopek

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije

Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah - EPA 476 - V

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin-A) - prva obravnava - EPA 601-V

Ni komentarjev: