petek, 16. oktober 2009

Proračunske teme 2010, 2011

Proračunski memorandum za leti 2010 in 2011 Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011

Vlada je na redni proračunski seji, 29. septembra 2009, sprejela Proračunski memorandum za leti 2010 in 2011 in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2010 in 2011. Skladno z 28. členom Zakona o javnih financah mora vlada do 1. oktobra predložiti predlog proračuna za leto 2010 in predlog proračuna za leto 2011 z vsemi potrebnimi dokumenti, ki jih je potrebno predložiti Državnemu zboru.

Osnovo za pripravo predloga proračuna za leto 2010 in predloga proračuna za leto 2011 predstavlja Jesenska napoved UMAR iz septembra 2009.

Proračun za leti 2010 in 2011 je protikrizni proračun, ki je še vedno tudi varčevalno naravnan. Proračunski primanjkljaj ostaja na ravni iz leta 2009, in sicer bo proračunski primanjkljaj

  • v letu 2010 1,8 mrd EUR ali 5% BDP-ja,
  • v letu 2011 pa 1,6 mrd EUR ali 4,1% BDP-ja,

ob upoštevanju novih ocen rasti/padca BDP-ja, ki jih je napovedal UMAR-v svojih zadnjih jesenskih napovedih.

Več...

Ni komentarjev: